Petter Bergman och det radikala femtiotalet


Petter Bergman debuterade 1952, som 18-åring, med ett litet stencilerat häfte med titeln "varje skiftande gestalt" i Metamorfos lyrikserie. Det är tolv korta, romantiskt inspirerade dikter. Också den efterföljande "Dikter" gavs ut på Metamorfos förlag. Lars Forssell har sagt om den att "sällan har ett ungdomligt kaos och en brådmogen sorg fått en skönare och mer disciplinerad röst, en mörkare celloton".
Just berömmet från Lars Forssell var viktigt för den unge poeten - han var en föregångare och en vägvisare för de romantiska 50-talspoeterna, och då tänker jag främst på kretsen kring Metamorfos: Paul Andersson, Petter Bergman, Lasse Söderberg och Urban Torhamn.
Annars var dåtidens kritik ganska njugg. I Sverige har det ju alltid från litteraturkitiken funnits ett motstånd mot den bildrika, metafortäta poesin. Det fanns inte då, och finns kanske ännu inte, någon beredskap för den typen av poesi. Men den har funnit läsare ändå, mycket tack vare att dessa poeter ofta haft en stark muntlig inriktning - de har helt enkelt gillat att läsa sin poesi från scen och haft förmågan att kommunicera med sin publik. Petter Bergman var dock alltid mer av en lågmäld grubblare än den extroverte Paul Andersson.
I sitt diktbidrag till Ryska huset nummer fyra, betitlat "Vox humana", inledde Kristian Lundberg med ett citat av Petter Bergman. Det är en intressant korrespondens, eftersom Lundberg är den som kanske tydligast för vidare arvet från den nästan bortglömde Petter Bergman i sin poesi. Samma grund i en fundamental känsla av brist i tillvaron och hur frånvaron av detta något blir tydlig i tematiseringen av skrivprocessen. Samma starka anknytning till en plats, i Bergmans fall är det förorten till Stockholm och i Lundbergs fall Malmö.

Men åter till femtiotalet - att verkligen läsa de författare som debuterade under det decenniet punkterar en hel del vanföreställningar. I slutet av 60-talet, då det var fjäderlätt enkelt att vara radikal, befästes bilden av det föregående decenniet som en introvert epok då man mest ägnade sig åt att besöka poesiaftnar anordnade av kristna gymnasistföreningen. Men det fanns en stark rörelse på 50-talet av verkligt radikala, i sin individualism och sin totala längtan efter den frihet som erbjöds utanför det borgerliga samhället. I den större samhälleliga kontexten sågs individualismen som opassande. Efterkrigstidens stora projekt var att befästa den begynnande välfärden, och då fanns det inte plats för några rebeller. Som medborgare förväntades man utgöra en kugge i ett större socialt maskineri. De som bröt mot denna konsensus fick finna sig i att bli helt utstötta, på ett sätt som man slapp riskera från 60-talet och framåt. Paul Andersson gick i exil utomlands och levde fattigt och självförbrännande, och den som sagt mer lågmälde Petter Bergman isolerade sig i stället i sitt hus i förorten och söp långsamt ihjäl sig.  


Den mörka romantiken

Romantiken har överlevt som en underström i lyriken genom seklerna. De romantiska poeterna dyker ideligen upp, ofta när man minst anar det, efter tider av förnuftsdyrkan eller anemiska språkspel. Men romantiken som genre är egentligen tudelad, som jag ser det.
Den ena inriktningen, som vi kan kalla Wordworth-romantiken, är en meditiativ, naturromantisk inriktning, som hyllar det balanserade sinnelaget och beskriver idylliska scenarier med stor skärpa i detaljerna. Den arketypiska huvudpersonen i denna typ av romantik är naturvandraren som visslande promenerar bland grönskande skogar och höga berg.
Den andra riktningen kan vi kalla Byron-romantiken, och den är av en mörkare art. Den präglas av en sammanblandning av skräck, smärta och skönhet. Arketypen för denna typ av romantik är den långväga resenären, kanske bannlyst från sitt land och sin familj, oförmögen att finna kärlek eller mening i tillvaron. Han är en vandrare, precis som Wordsworth-romantikern, men till skillnad från denne finner han ingen frid i de dramatiska scenerier han genomströvar.

Rainer Maria Rilke beskriver denne dystre hjälte i dikten Höstdag:

"Den som är hemlös nu, ohjälplig han!
den som är ensam nu skall så förbliva,
skall vaka, läsa, långa vänbrev skriva
och i alléer -evigt av och an -
oroligt vandra, medan bladen driva."


Sverige har frambringat åtminstone två genier i Lord Byrons efterföljd: Paul Andersson och Bruno K Öijer. Den förre var under långa tider bokstavligen hemlös och utdriven ur landet, och dog ung efter många års narkotikamissbruk, missförstådd av kritiken i en tid av bister rationalitet. Öijer var också länge ringaktad av kritiken, som jag beskrev i mitt förra inlägg, men bättre tider stundade för honom och i dag är han en av våra mest lästa och uppskattade poeter. I höst är han aktuell med en ny diktsamling, den första på sju år: Svart som silver. Snacka om att man har sett fram emot den!

På söndag blir det paneldebatt med mig, Axessredaktören Johan Lundberg och DN-skribenten Kerstin Vinterhed om romantiken och samtidspoesin.
Är känslan, fantasin och inte minst begripligheten för läsaren något som ånyo värdesätts i poesin efter en period av tröttsam språkmekanism? Så är frågeställningen formulerad av moderatorn Andreas Björsten, redaktör för tidskriften Aurora.

Platsen är ABF-huset på Sveavägen i Stockholm, och drabbningen sker alltså på söndag den 13 april, kl 13.
Alla som finns där i krokarna är synnerligen välkomna till en förhoppningsvis underhållande och intressant eftermiddag!


Öijer - "en pajasfigur och narr åt en förläget fnittrande borgerlighet"

Jag läser just nu om en poesidebatt som utspelades på kultursidor och tidskrifter 1975-1976. Om någon tycker att det var hårda tag i förra vårens diskussion i kvällstidningarna om bland annat den intoleranta maktbasen OEI, så kan jag bara konstatera att det var värre förr. Mycket, mycket värre. 
Det handlar om reaktionerna på Bruno K Öijers tidiga diktsamlingar, och hans allmänna anarkistiska persona. Låt oss titta på ett av de första inläggen i debatten, Hans Falk i Aftonbladet 1975-05-21:

"...Bruno K. Öijer, som är en pajasfigur och en narr åt en förläget fnittrande borgerlighet, och dessutom skriver usel poesi. Det får Öijer stipendier för, som han sedan delar ut till folket vid T-centralens tunnelbaneuppgång vid Sergels Torg. Detta är inte bara en spottloska i ansiktet på alla dom som måste gå upp halv sex på morgonen för att slita ihop stålar till barn och hyra (och till Öijers stipendier). Det är dessutom ett öppet hån mot alla seriöst arbetande konstnärer som kanske får kämpa i åratal utan så mycket som ett rävöre från den borgerliga staten."

Thomas Nydahl får också till ett litteraturkritiskt mästerstycke i Gnistan, nr 36 (1976), där han käsnligt utreder Öijers egenartade poesi:

"...Nej, några viktiga erfarenheter är det då inte han förmedlar. Det rör sig hela tiden om ett rotande i den egna naveln, så till den grad smyckat med USA-lånade jargonger att Bob Dylans sämsta texter står sig skyhögt över vad denne Öijer lyckas prestera. Och anarkist är han, tokstollen! Så det blir väl bara att som slutomdöme citera ytterligare en rad ur hans diktning, men då med adress Bruno K. Öijer:
BORGERLIGA KRÄK!
Jag måste be dej 
att vara passionerat lugn"

Det fanns förstås andra, mer vederhäftiga röster i debatten, som stod på Öijers sida, bland andra Carl Erland Andersson och Lena Johannesson. Men hätskheten och bristen på vettiga argument i de här citerade inläggen får mig att undra - vad ligger bakom de här påhoppen egentligen? Var kulturklimatet så oerhört likriktat i mitten av sjuttiotalet att man inte ens fick kalla sig anarkist och skriva surrealistiskt anstruken poesi? Kan det handla om något så enkelt som den hederliga svenska avundsjukan, att Öijer fick så mycket mer uppmärksamhet än de nyenkla poeterna som skrev om arbetarklassens umbäranden vid diskbänken och på fabriksgolvet? 
Hur det än var med de förorättade kulturarbetarnas bevekelsegrunder så drev deras frenetiska attacker Öijer till reträtt från den litterära offentligheten. Hans syn på debatten och meningsmotståndarna präglas av bitterhet och vrede:

"Vad kan jag säga om min offentliga person i det här läget? Annat än att jag skiter totalt i dessa jävla borgares åsikter, dom som har handlat mot mitt samvete. Att jag är färdig med hela den litterära scenen, och alla dom här intrigerna. och framgent helt kommer att ägna mig åt det författarskap jag har framför mig."
(Ur antologin Nya tider, nya änglar, Bo Cavefors Bokförlag 1976) 

Så blev det också. Bruno K Öijer kom inte att i fortsättningen delta i några offentliga debatter utan valde att enbart tala genom sin poesi. Thomas Nydahl & C:o fick färemot fortsätta härja fritt på kultursidorna, med diverse insiktsfulla inlägg om bland annat Röda khmerernas ärofyllda befrielse av Kambodja.