Skål för det nystartade Portal förlag!

Ett internationellt bokförlag, baserat på Print-on-demand-principen, har nu sett dagens ljus: Portal editions - Portal förlag kommer den svenska filialen att kallas. Min broder Martin tar hand om den internationella marknaden medan jag kommer att vara gudfader här i Sverige (om ni kommer till mig med manus som Bonniers refuserat kommer jag givetvis att mumla "Why didn´t you come to me first?").

Namnet Portal signalerar vad det handlar om - en passage till andra världar. Vi kommer att ge ut böcker inom olika genrer: poesi, prosa, essäistik, och vi kommer att röra oss i tid och rum, det blir klassiker och nyskrivet från olika delar av världen, med tonvikt på de spanska, engelska och nordiska kultursfärerna. Studier av konstnärliga verk (litteratur, konst, musik, film etc) kommer att utgöra en del av utgivningen. Vi kommer också att ge ut översättningar av essentiella men förbisedda verk, till och från svenska, spanska och engelska.

Redan i september kommer de första internationella titlarna. Den svenska utgivningen kommer också att dras igång till hösten, dock finns det ännu inga färdiga datum för detta.

Då återstår det bara för mig att dänga champagneflaskan i skorven och utropar det nya fartyget invigt och redo för internationella och inhemska farvatten! Är ni med ombord?

Namnen

Namn som mumlas i tysthet,
namn som de flesta glömt
Namn som dömt att föras vidare
i en underström
tills någon reser sig, lyfter sin blick
och säger till sig själv:
det var ingen dröm


(En liten dikt apropå att jag nu har några intervjusvar och några dikter med på förstasidan till den fartfyllda poesitidskriften
Dikt360, med den Edvard Persson-klingande rubriken "Allt ljus på Jakob Simonson")