Det finns ingen orörlighet

Jag har roat mig med att läsa den franske filosofen Bergson de senaste dagarna (på svenska), något jag länge tänkt göra eftersom Bergson har haft stort inflytande på många av de ryska och franska poeter jag älskar. Och Bergson skriver mycket bra, han är nästan suspekt skicklig rent stilistiskt, långt ifrån de trista samtida tyska och engelska filosofer jag älskar att hata, och han lyckas få den mest osmälta tanke att framstå som ett under av substans och pregnans. Och jag kan mycket väl förstå att de tidiga modernistiska poeterna inspirerades av honom, hans filosofi är som skräddarsydd för bildberusade poeter och konstnärer med visionära och samhällsomstörtande ambitioner. Och för människor i allmänhet som inte står ut med sitt stillastående liv, som anar att det finns något annat som lurar bakom hörnet och ytterligare något annat, osynligt, som går bredvid en och småpratar utan att man hör det.
  
Det finns ingen orörlighet, menade Henri Bergson. Verkligheten själv är rörelse. Nuflödet, "la durée", för ständigt det förflutna med sig, samtidigt som det utvecklas och förnyas. Nuflödet innesluter inte bara det förflutna, utan också framtiden. Allt som levt är ännu vid liv och förändras och omvandlas ständigt, och det som ska komma finns redan planterat i nuet som föraningar och intuition.
Att skildra en sån här rörlig verklighet, som ständigt förvandlas och blir till på nytt, med abstrakta begrepp och idéer är knappast möjligt, skrev Bergson. Det är som att kasta ut ett sänklod i havets djup. Den fuktiga massa man då får upp torkar snabbt i solen till några fasta, orörliga sandkorn utan inbördes samband.
Att fånga nuflödet i en bild är nästan lika omöjligt. Bilden är ju alltid stillastående och "avslutad", medan verkligheten oavbrutet nydanas. Men bilden har åtminstone den fördelen att den håller oss kvar inom det konkreta, menade Bergson.

"Ingen bild kan ersätta intuitionen av nuflödet, men många olika bilder, lånade från helt skilda sakgrupper, kan, när deras verkan strålar samman, inrikta medvetandet på just den punkt där en viss intuition står till buds. I det man väljer bilderna så olikartade som möjligt, förhindrar man att någon av dem inkräktar på området för den intuition den väntas kunna framlocka, eftersom den då genast skulle förjagas av sina rivaler."

Resonemanget om intuitionen som en genväg till förståelse bygger på en djupgående kritik av det analytiska, positivistiska tänkandet. Vi är alla utrustade med en mer eller mindre undertryckt intuition, en förmåga med vars hjälp vi oberoende av begreppen kan nå omedelbar kontakt med en upplevd verklighet. Intuitionen låter oss gå förbi det diskursiva, sönderdelande tänkandet för att nå helheten. Det handlar om att försöka komma bortom begreppens verklighet, för att förstå upplevelsernas verklighet.

Allt detta kan ju verka lite fluffigt, men betänk konsekvenserna av en verklighetsuppfattning där man inte anser det förflutna slutet och avslutat, där man kan förändra det förflutna såväl som framtiden!
Det här resonemanget om tidens och intuitionens beskaffenhet leder Bergson till en ny tolkning av viljans frihet:
"Vi är fria så snart våra handlingar utgår ur hela vår personlighet, när de ger den adekvat uttryck."
En människas personlighet och hennes handlingar är inte två olika saker, de är två sidor av samma sak. Motivet föregår inte handlingen utan är i oupplöslig förening med den. Och om vi leds av vår intuition och inte vårt analytiska intellekt så leds vi i en friare riktning.

Jag anser att Bergson rockar fett, så att säga. Nu ska jag läsa vidare.

Kommentarer:
Postat av: Martin

Fluffigt var ordet.

Bergson plockar och samlar, som de flesta filosofer. De flesta filosofer är ju inte sa intressanta i sig, det är snarare uttrycken de ger upphov till som är intressanta; därför ramlar jag ocksa ofta pa dem pa rekommendation fran konstnärer eller författare vars verk jag beundrar. (Kant är intressant för mig först när han har filtrerats genom Emerson, Thoreau, Muir och Aldo Leopold.)

Jag minns ocksa att jag fick upp intresset för kiwi när jag upptäckte att man kunde äta den.

Men jag haller med om att Bergson är en saftigare ravara än manga andra; t.e.x är han bättre än Kant när den gamle stöten gar pa om intuition i sin egen kritik av det positivistiska och analytiska tänkandet.

Att nuet innehaller det förflutna och framtiden är ju ocksa en fundamental premiss för filosofer som tar ekologin som utgangspunkt. Ekosystemet som sadant, i ständig rörelse, cykliska förlopp.

Bilder som inte kan ge uttryck för intuitionen av nuflödet vs. bilderna som via intuitionen kan ge en insikt i en transcendental verklighet.

Eller ord som genom intuition kan skänka sadan insikt. mytiskt sprak. Eller den poetiska sanningen. Bra dikt den sista, förresten.

2006-02-20 @ 17:58:31
Postat av: Gustaf

Har hunden buddhanatur? frågade zenmästaren. Voff, svarade lärjungen.

Finns verkligheten i nuet eller i återblicken? Nuet är oförståligt, endast av det förgångna kan vi skapa verkligheten.

Det är skönt att det finns ordrunkare!

MVH Gustaf

Postat av: Jakob

Ja, Kant är svår, tung och ibland önskar man honom och hans bisatser åt helvete. Jag blev däremot glad av att läsa Bergson, ibland är det så att saker klickar till i huvudet, och det är ju inte tråkigare när det förmedlas på en fint flytande prosa. Liksom Nietzsche, fast den gubben håller jag trots allt snäppet högre än den fluffige fransmannen.
Nästa steg blir att läsa en mer nutida filosof, nämligen Rorty. Det ska bli av efter att jag skrivit den här hemtentan som legat efter mig en liten tid. Ska ta itu med den direkt. Få se nu, den logiska positivismen var det ja. Zzzzz...

2006-02-24 @ 10:26:31
URL: http://www.ryskahuset.tk

Ny kommentar:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback